Kontakt - Kammarkollegiet

550

Stäng NEW IN BESTSELLERS SHOP BY CONCEPT Blush

Den fungerade som dåtidens telefonkatalog kan man säga. Vad gäller privatpersoner saknas ganska ofta telefonnummer (eftersom telefon inte var lika vanligt som idag) men den innehåller mycket annan information om Stockholm och dess invånare.