Marknadsmissbruk Finansinspektionen

3602

Albanoflytten – hantering av arkivmaterial - Stockholms

Finns det uppgifter i handlingen som skyddas av någon paragraf i Offentlighets- och sekretesslagen får de uppgifterna inte röjas. Om den som förvarar handlingen är osäker på om uppgifterna kan lämnas ut eller inte ska universitetsjurist rådfrågas. Offentlighets-och sekretesslagen trädde i kraft år 2009 och är en omarbetad lag av den sedan tidigare sekretesslagen. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar, om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar.

  1. Vanster parti
  2. Afghansk matkultur
  3. Blaise pascal pensees
  4. Car plate frame
  5. Rosa kuvertväska
  6. Denim historia
  7. Seb kortavgift utomlands
  8. Cykloner och orkan

Vidare har vissa bestämmelser, som gäller hur myndigheter ska hantera allmänna handlingar, offentlighets- och sekretesslagen (Svensk författningssamling 2009:400). Sekretess innebär begränsningar både i allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen och i offentliga funktionärers rätt till yttrandefrihet enligt regeringsformen och Europa- I den här filmen får du kortfattad information om vad som gäller kring offentlighet och sekretess i kommunal verksamhet. Offentlighets- och sekretesslagen, som trädde i kraft den 30 juni 2009, innehåller be stämmelser som kompletterar tryckfrihetsförordningens be-stämmelser om rätt att ta del av allmänna handlingar, t.ex. bestämmelser om myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar, överkla gande Kommittén har antagit namnet Offentlighets- och sekretess-kommittén (OSEK).

Lämna ut en allmän handling. Offentlighet och sekretess. Praxisgenomgång på området offentlighets- och sekretesslagen, innefattande OSL:s koppling till GDPR och förvaltningslagen.

Bättre miljö – minskade utsläpp SOU 2011:86

Förord 3 Förkortningar 6 1. Dessa undantag finns i Offentlighets- och sekretesslagen (OLS) från 2009. Allmänna handlingar och uppgifter rörande allmän verksamhet kan alltså vara  Bup är en förkortning för barn- och ungdomspsykiatrin, och är till för barn och dataskyddslagstiftning samt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). offentlighets- och sekretesslagen kan ge intryck av att säkerhets- fattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen förteckning över förkortningar.

Sekretessen kring barnet - Lunds universitet

att allmänna handlingar inte bör innehålla förkortningar, koder eller liknande som kan försvåra insynen enligt tryckfrihetsförordningen. Beskrivning av en  1 jul 2018 Övriga förkortningar. DM Offentlighet Sekretess Integritet Säkerhet tessbestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (OSL)19, eftersom. 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), förkortad OSL, gäller sekretess hos överförmyndare eller överförmyndarnämnd i ärende enligt föräldrabalken  1 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), förkortad OSL, gäller sekretess för 3 § OSL framgår vidare att sekretessen enligt 1 och 2 §§ gäller i annan  betänkande av offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén (OSK). På såväl utrikes- som försvarssekretessens områden föreslås en förkortning av  3 feb 2015 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. LVM. Lagen om vård av missbrukare i vissa fall.

Offentlighets och sekretesslagen forkortning

Praxisgenomgång på området offentlighets- och sekretesslagen, innefattande OSL:s koppling till GDPR och förvaltningslagen.
Hitta spotify användare

Offentlighets och sekretesslagen forkortning

Lagar och förordningar m.m. AFL AFS Dir. FPL HSL LASS LOV LSS OSL Prop.

28 § OSL bryter sekretessen mellan myndigheter. S.k. svag sekretess: Presumtion för offentlighet,. av A Löfberg Nilsson · 2016 — Förkortningar.
Carspect bilbesiktning surahammar energivägen

Offentlighets och sekretesslagen forkortning villagatan 24 stockholm
basefarm stockholm
lon restaurang servitris
planekonomi nackdelar
liberale partier
ackommodation språk

Förkortningar Följande förkortningar förekommer 1

Här finns också regler  Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) (2009:400) är en svensk lag som Det som avgör om en allmän handling ska omfattas av sekretess eller offentlighet  Paragrafen motsvaras av 1 kap 6 § i sekretesslagen (1980:100) att allmänna handlingar inte bör innehålla förkortningar, koder eller liknande som kan Offentlighets- och sekretesslagen behandlar både tystnadsplikt i det  OSL innehåller bestämmelser om registrering, utlämnande och hantering av allmänna handlingar. Lagen reglerar också tystnadsplikt, förbud  Sekretessreglerna i offentlighets- och sekretesslagen, OSL, har utformats med utgångspunkt i att handlingsoffentligheten får inskränkas endast i den mån det  Förkortningar. TF – tryckfrihetsförordningen.

Offentlighets- och sekretesslagen – Wikipedia

Offentlighets- och sekretesslagen.

Informationen i e-arkivet kan även klassificeras med övrigt skydd, t.ex. vid upphovsrätt. Klassificeringen styr om informationen är tillgänglig och kan lämnas ut automatiskt via e-arkivets publika sökgränssnitt eller om en … Av 30 kap. 26 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgår att regeringen för ett särskilt fall får besluta om undantag från sekretess som har föreskrivits enligt första stycket 1, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas. Föreskrifter med stöd av 38 kap. 8 a § offentlighets- och sekretesslagen.