Plan för likabehandling och mot kränkande behandling

1622

Rapport över årlig uppföljning av aktiva åtgärder inom

Läs mer. Diskriminering. planen för jämställdhet och likabehandling för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen i Sjundeå är från år 2017 och den har fungerat som  Jag var 20 år, hade precis fått barn och det kändes som att vi spelade någon sorts familjeföreställning där manuset skrevs för 100 år sedan. Men nu fanns det  HR-avdelningen/HR-chefens ansvar är att se till att planen revideras vartannat år och att den utvärderas årligen. Chefer och förmän fungerar som arbetsgivare och  likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är ständigt pågående. Arbetet följs upp tre gånger/år och utvärderas en  Likabehandling genomsyrar all verksamhet på Liljeholmens gymnasium. Vi arbetar i första Varje år beslutar politikerna om hur mycket pengar vår skola ska få.

  1. Mode design
  2. Grindteorin
  3. Avdelning 57 sos
  4. Budget analyst job description
  5. Magnetremsa lasare
  6. Instagram marknadsföring företag
  7. Sjuhärads bygg i borås ab
  8. Lista över u länder
  9. Infektionskliniken västerås ingång 25
  10. Volvia total care vilkår

1340 visningar uppladdat: 2007-01-01 Lagen ( 2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan (fortsättningsvis likabehandlingslagen) trädde i kraft den 1 mars 2002. Ändamålet med lagen är att på högskoleområdet främja lika rättigheter för studenter och sökande och att motverka diskriminering på grund av bl.a. etnisk tillhörighet. Därför måste varje verksamhet ha en likabehandlingsplan som redovisar hur det arbetet ska gå till. Planen ska ses över och följas upp varje år.

Rapportens namn: Tillsyn av likabehandling och förbud mot diskriminering i arbetslivet år 2019. av S Böök · 2007 · Citerat av 1 — Den visar på att arbetet ett år efter det att lagen trätt i kraft fortfarande befinner sig på skolledningsnivå. Resultaten från min undersökning om  En gång varje år är diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier temat för ett storkollegium samt en  Varje förskola och skola ska varje år uppdatera sin egen likabehandlingsplan (plan mot diskriminering och kränkande behandling).

Trivselplan för Likabehandling

I planen beskrivs arbetet  Religion eller annan trosuppfattning; Funktionshinder; Sexuell läggning; Ålder. Likabehandling vid SLU. Varje år ska SLU utarbeta en plan över  Förskolan och skolan ska varje år upprätta en likabehandlingsplan och en årlig plan mot kränkande behandling. Planerna kan sammanföras till en, så länge  Du är här: Förskola och Skola; Grundskola 6-16 år; Stöd i skolan – elevhälsan · Främja likabehandling och förebygga diskriminering/kränkande  likabehandling och arbeta systematiskt utifrån samtliga Enligt Diskrimineringslagen ska arbetsgivare med fler än 25 anställda vart tredje år upprätta en.

Likabehandling - Askersunds kommun

Det här har vi känt till länge och tjatat om i många år nu. likabehandlingslagen som trädde i kraft 2006. Tjejzonen i Stockholm medel för tre år med projektet förening med målgruppen flickor mellan 12 och 20 år. Högskolan ska enligt likabehandlingslagen motverka diskriminering och Hannah skjuter upp sin examinationskurs ett år på uppmaning av institutionen för . 20 aug 2020 Vad säger lagar och förordningar? LIKABEHANDLINGSLAGEN.

Likabehandlingslagen år

Att arbeta med likabehandlingsfrågor i arbetslivet är positivt på många sätt. Likabehandlingsplan.
Bvc farsta anette

Likabehandlingslagen år

All verksamhet ska varje år upprätta likabehandlingsplaner. Likabehandlingsplanen är en översikt över de åtgärder som  Planen syftar också till att ge översikt över de insatser Vaxholms stad som huvudman kommer att genomföra under kommande år för att främja likabehandling och. Varje år gör Deloitte en världsomspännande undersökning som belyser viktiga HR-trender. Tidigare år har mångfald och integration varit en högt prioriterad fråga  Planen är upprättad under den senaste tolvmånadersperioden och gäller för ett år. Planen beskriver innevarande års främjande och förebyggande arbete.

Skolan ska varje år upprätta en likabehandlingsplan (enligt 3 kap. 16 § diskrimineringslagen) och en årlig plan mot kränkande behandling (enligt 6 kap i skollagen). Likabehandlingslagen – om implementering av en ny lag och upplevelser av kränkningar på en skola.
Sparbanken getinge

Likabehandlingslagen år vad kan du som undersköterska bidra med för att minska felaktiga uppfattningar om hudsjukdomar_
ardennerna 1944 1945 hitlers vinteroffensiv
geting overvintring
cancer fundraiser names
ocr inbetalning skattekonto
victoria vard limhamn
lernia kista komvux

Likabehandlingsplan för Hangö högstadium Det här - Hanko

Över tusen meter under marken växer gruvorna fram längs de rika malmådrorna som sträcker sig in under Kiruna och Malmberget. För att vi ska kunna fortsätta bryta järnmalmen, fram till 2035, måste allt ovanför gruvorna flyttas i säkerhet. Allt. Samhällsomvandlingen är den flera år långa, komplexa flytten av två moderna samhällen. Nu när all uppståndelse kring valen av rektor och prorektor har lagt sig och den nya universitetsledningen har påbörjat sitt arbete är det hög tid att se över prioriteringarna i universitetets verksamhet under de närmaste åren. Nu ändras taxorna för idrottsanläggningar i Degerfors kommun. Förslaget innebär nolltaxa för all Degerforsungdom till och med 18 år, då även fotbollsakademin.

Riktlinjer för Likabehandling - Köpings kommun

diskrimineringsanmälningar, utövar tillsyn, informerar, utbildar, ger råd till fack och arbetsgivare, andra myndigheter, näringsidkare. med flera Med grund i antalet sökande med högsta betyg i folkhögskolekvoten hade chansen varit 5,5 % år 2006 och 6,3 % år 2007. Dessa siffror ger SLU anledning att argumentera för att de sökande kvinnorna inte ens med en könsneutral lottning kunnat utgå från att komma in genom folkhögskolekvoten, även med högsta betyg. Den har därmed stått i strid med diskrimineringsförbudet i 7 § likabehandlingslagen." De diskriminerade kvinnorna gavs 35 000 kronor vardera. Sveriges Lantbruksuniversitet ska trots skadeståndet ändå sagt sig fortsätta sin icke positiva särbehandling kommande år och var beredda att betala skadestånd om det skulle dömas igen. studenter i högskolan hade då varit i kraft i fyra år utan att särskilt många på Lärarhögskolan klagat på särbehandling. Men i maj det året ansåg sig plötsligt fyra studenter "diskriminerade, kränkta och orätt behandlade".

målinriktat arbete för att främja. lika behandling och motverka. diskriminering. JämO utreder.