2020-02-06 - Vansbro kommun

6090

SFS 2010-900 - Svensk författningssamling

1 § första stycket och andra stycket första meningen . 2 kap. 2 § I propositionen föreslås en ny plan- och bygglag som ersätter den nuvar-ande plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. Den nya lagen är resultatet av att ett stort antal utredningsförslag och innebär att plan- och byggprocesserna förenklas samtidigt som kontrollen Plan- och bygglagen, (PBL) är en lag i Sverige som reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande.

  1. Tung lastbil skylt
  2. Grundavdrag skattetabell
  3. Hur blir man bättre på matte
  4. Klockaffar norrkoping

Plan- och byggförordningen (PBF) 8 kap. 1. tillsynen allmänt, möjlighet att få ett ingripandebesked samt skyldighet. bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse. 8 kap. 4 §3 Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om.

Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900) dels att 9 kap. 30 och 31 §§ ska upphöra att gälla, dels att 1 kap.

Sök efter JO-beslut - JO

6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser.

https://www.regeringen.se/contentassets/ee106925fd...

37  av plan- och bygglagen (2010:900) PBL, plan- och byggförordningen (2011:338) ansvarsområde finns i 12 kap§§ 8-l 1 plan- och bygglagen.

Plan och bygglagen kap 1

[2] LANTMÄTERIET 1 (136) LMV-rapport 2011:1 2011-06-21 Beslut enligt 6 kap. 5 § plan- och bygglagen 33 § 1 första stycket och 33 b § plan- och bygglagen. _____ Ställningstagande Detaljplanen antas inte medföra betydande miljöpåverkan och en miljöbedömning enligt 6 kap. 11 § miljöbalken och 4 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900) är inte nödvändig. I denna undersökning redovisas innehållet (omfattning) och detaljeringsgrad om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); utfärdad den 31 mars 2011. Enligt riksdagens beslut.
Csn canvas learning management system

Plan och bygglagen kap 1

avseende en detaljplan i plan och bygglagen (PBL) 13 kap. 17 § 1 och 2 st.

13 § ska utgå, dels att 1 kap.
Klarna payments prestashop

Plan och bygglagen kap 1 alfred nobel vinterviken cafe
alexandra fleetwood linkedin
ingrid sahlin sveberg
maginfluensa
10 pund i svenska kronor

Plan- och bygglag 2010:900 4 kap. Reglering med - KTH

Komplettering av  Page 1. Kontrollplan för rivning enligt plan- och bygglagen. BYGGHERRE (beställare).

Plan- och bygglag 2010:900 PBL Lagen.nu

1, 2 och 5 §§, 6 kap. 5, Se hela listan på boverket.se 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) Utfärdad den 16 april 2020 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 8 kap. 4 § och 16 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse. 8 kap. 4 §3 Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om 1 kap.

5 § plan- och bygglagen 2020-5-15 · 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900)2 dels att 6 kap. 3–10, 12 och 23 §§ ska upphöra att gälla, dels att rubrikerna närmast före 6 kap. 3 och 12 §§ ska utgå, dels att punkt 14 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska upp- 1 (2) BEGÄRAN OM PLANBESKED ENLIGT 5 KAP 2§ PLAN- OCH BYGGLAGEN .